برچسب: Machine Learning

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

انسان شکل میبند، هوش مصنوعی بافت

  انسان شکل میبند، هوش مصنوعی بافت وقتی که شما به عکس یک گربه نگاه میکنید، به احتمال زیاد به راحتی میتواند گربه را تشخیص بدهید. حتی اگر گربه راه راه باشد، رنگ عجیبی داشته باشد، تصویر قدیمی باشد و یا گربه در حال حرکت باشد و تصویر تار گرفته شده باشد؛ انسان ها به

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است