نوین و پیشرو

راهکارهای ما

نرم افزارهای سفارش مشتری
هوش تجاری و سیستم های هوشمند
نرم افزارهای مبتی بر موبایل
اتوماسیون صنعتی

مدرین ترین کتابخانه ها برای برنامه نویسی

تکنولوژی های مورد استفاده

Scrum , UML , RUP
Dot Net Framework
SQL Server & Oracle
ASP ,C++ & C# ,Python ,PLSQL ,JAVA ,VB

سرویس ها

خدمات ما

طراحی سیستم‌های سفارشی
طراحی سیستم‌های مبتنی برموبایل
طراحی سیستم‌های اتوماسیون کارخانه‌ای
طراحی سیستم های مبتی بر هوش تجاری

banner-09

درباره عصررایانه

شرکت دانش بنیان  عصررایانه فعال در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۲ با نگرشی نوین در ارایه خدمات در این حوزه تاسیس گردیده است و امیدوار است تا با اتکا به دانش جوانان ایران بتواند با ارایه راهکارهای جدید و مناسب دنیایی بهتر برای زندگی انسانها بسازد. شعار و هدف ما “ساختن دنیایی بهتر برای همه با خلق فناوری های جدید”  است.