شرکت دانش بنیان رویای عصر رایانه در سال ۱۳۹۲ با حضور جمعی از متخصصان مجرب تاسیس شد. فعالیتهای شاخص این شرکت در زمینه تولید دستگاههای تحلیل کیفیت توان منجر به اخذ درجه دانش بنیانی در سال ۱۳۹۳ گردید.

در طی سالهای گذشته این شرکت توانسته است چندین پروژه موفق را برای دو شرکت کانادایی به انجام رساند. اخذ درجه صادر کننده نمونه و کارآفرین برتر از افتخارات این شرکت هستند.

 

شرکت دانش بنیان عصر رایانه عضو اتحادیه صادر کنندگان، شورای عالی انفورماتیک، نظام صنفی رایانه ای و پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان است.