دسته: ربات

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

عضله‌ی مصنوعی

عضله‌ی مصنوعی وقتی گیاه خیار در حال رشد است، پیچک های خودش را برای پیدا کردن تکیه گاه به سمت بالا و در جهت نور رشد می دهد تا بتواند خودش را زیر بیشترین نور ممکن قراردهد، این پیچک ها با وجود ظریف بودن می توانند نیروی کشش بسیار زیادی را تولید بکنند. محققین در

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است