نرم افزار آرشیو مستندات

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

نرم افزار آرشیو و بایگانی اطلاعات

نرم افزار آرشیو مستندات ابزاری برای آرشیو و بایگانی اطلاعات مالکین و نقشه های طراحی شده در محیط Auto Cad در سه دسته محاسبه، معماری، تاسیسات و همچنین ثبت اطلاعات مهندسان معماری، تاسیسات، نظارت، محاسب و مجری برای هر نقشه می باشد؛ همچنین قادر به ثبت اطلاعات گزارشات بتن، جوش و ازبیل نقشه می باشد. از دیگر امکانات برنامه امکان فراخوانی Auto Cad از داخل برنامه و همچنین ثبت و نگهداری نقشه با فرمت Dwg و pdf می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به:

• امکان ثبت مشخصات مالک نقشه
• امکان ثبت مشخصات کامل نقشه شامل مشخصات نقشه پروانه، مشخصات ثبتی شهرداری، مشخصات اولیه نقشه
• امکان ثبت مشخصات مهندسین معماری، تاسیسات، محاسب و مجری
• امکان ثبت اطلاعات به تفکیک روز ثبت و مشاهده موارد ثبتی درهرروز در جدولی جداگانه
• امکان جستجوی پیشرفته براساس تمامی آیتمهای ثبتی
• امکان نگهداری نقشه های طراحی شده درقالب فرمت Dwg و pdf
• امکان باز نمودن نقشه های Dwg بوسیله Auto Cad از داخل برنامه
• امکان گزارش گیری براساس مالکین و مهندسین
• مشاهده اطلاعات ثبتی بطور روزانه ، ماهانه و یا هر محدوده زمانی انتخابی

نام مشتری

سازمان نظام مهندسی استان زنجان

طراحی و تولید نرم افزار

طراحی نرم افزار

تاریخ تحویل

3 خرداد 1385

محل کارفرما

زنجان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است