یکپارچه‌سازی (Integration)

خانه - یکپارچه‌سازی (Integration)

راهکارهای ما برای یکپارچه‌سازی و افزایش قابلیت تعامل بین سیستم‌های موجود.

  • یکپارچه‌سازی نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان

به‌عنوان مثال، ممکن است در یک سازمان، یک نرم‌افزار حسابداری و یک سیستم فروش آنلاین وجود داشته باشد و سازمان تمایل داشته باشد بین این دو سیستم (که احتمالا محصول دو شرکت متفاوت هستند) ارتباط برقرار کند تا با افزایش قابلیت‌ها از طریق یکپارچه‌سازی،  تولید ارزش نماید.

  • یکپارچه‌سازی فرآیندهای سازمانی

فرایندهای تجاری (Business Processes) که در سازمان پیاده‌سازی شده‌اند (احتمالا توسط شرکت‌های مختلف) ممکن است نیاز یه همکاری و تعامل داشته باشند. ما از طریق طراحی واسط‌ها و کانکتورهای نرم‌افزاری اختصاصی این‌گونه نیازها را عملیاتی می‌کنیم.

  • یکپارچه‌سازی محتوای سازمانی

استخراج، سازماندهی، تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌های موجود در سیستم‌ها و پایگاه‌داده‌های مختلف و پراکنده سازمان و تولید اطلاعات و گزارشات مدیریتی.

  • طراحی نرم‌افزارهای هیبرید

نرم‌افزارهای که با تحمیع قابلیت‌های سیستم‌های مختلف یک سازمان با یکدیگر و حتی با سرویس‌های موجود در اینترنت، یک سیستم جدید و کامل‌تر ایجاد می‌کنند.

  • ارائه‌ی فریم‌ورک‌های یکپارچه‌سازی خودکار

به شکلی که سازمان‌ها به راحتی بتوانند سناریوهایی را جهت استخراج و تجمیع داده‌های پراکنده در نقاط جغرافیایی مختلف طراحی کنند تا سیستم به صورت خودکار و یا زمان‌بندی‌شده این سناریوها را اجرا و مدیریت نماید.

  • طراحی و پیاده‌سازی داشبودهای مدیریتی به سفارش مشتری
  • طراحی و پیاده‌سازی وب‌سرویس‌های تجاری جهت افزایش قابلیت تعامل سیستم‌های موجود

ارائه مشاوره قبل از پیاده‌سازی ERP در سازمان‌ها