کسب‌وکار و تجارت الکترونیکی

خانه - کسب‌وکار و تجارت الکترونیکی
  • ارائه‌ی پکیج‌های حرفه‌ای تجارت الکترونیکی (فروشگاه‌های اینترنتی)
  • مهندسی و ساخت سامانه‌های تجارت الکترونیکی سفارشی
  • طراحی و اجرای راهکارهای جامع الکترونیکی‌سازی کسب ‌و کارها
  • ارائه‌ی خدمات مشاوره در توسعه‌ی سیستم‌های کسب‌ و کار و تجارت الکترونیکی

تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای تجاری سازمان‌ها تحت وب