نرم افزار اموال و انبار

خانه - نرم افزار اموال و انبار
www.asrerayaneh.com

نرم افزار اموال و انبار

اموال بخش عظیمی از دارایی‌های سازمانها را تشکیل می‌دهند، به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه سازمانهای مختلف  صرف خرید و جایگزینی آنها می‌گردد. تنوع در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال و نگهداری سوابق دارایی ها جزو لاینفک سیستمهای مکانیزه سازمانها باشند. به طوری که با استفاده از این سیستم می‌توان ضمن حفظ و نگهداری سوابق اموال، از صرف وقت و هزینه‌ زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت‌های مالی و بودجه جلوگیری نمود

در راستای تحقق این اهداف،‌ ماموریت‌ها و اهداف این سیستم به شرح زیر می‌باشد:

• شناسایی و شماره‌گذاری اموال

• نگهداری حساب اموال و ثبت تغییرات

• ثبت و نگهداری اسناد و مدارک کربوط به اموال

• امکان تعریف افراد تحویل‌گیرنده کالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنها

• امکان جستجو اموال بر اساس تمامی آیتمهای پر شده توسط کاربر

• امکان تعریف واحدهای سازمان و اتاقها و محل استقرار افراد و اموال

• صورت برداری از موجودی و اموال گردآوری اطلاعات در مورد آنها

• رسیدگی و کنترل و تعیین مغایرت‌ها و تفاوت‌ها

همانطور که اشاره شد افزون بر اطلاعات جاری اموال، سوابق تغییرات آن‌ها نیز در این نرم‌افزار نگهداری شده و قابل رجوع است و این یکی از نقاط قوت این سیستم محسوب می شود.با ثبت تمامی عملیات ممکن بر روی اموال در سیستم و ایجاد امکانات کافی برای صورت‌برداری اموال، مغایرت‌گیری توسط سیستم به دقت انجام شده و امکان رفع مغایرت‌های موجود فراهم می‌شود.