شرکت دانش بنیان عصر رایانه - شرکت دانش بنیان عصر رایانه

خدمات ما

 • طراحی سیستم‌های سفارشی
 • طراحی سیستم‌های مبتنی برموبایل
 • طراحی سیستم‌های اتوماسیون کارخانه‌ای
 • طراحی سیستم های مبتی بر هوش تجاری

تکنولوژی های مورد استفاده

 • Scrum , UML , RUP
 • Dot Net Framework
 • SQL Server & Oracle
 • ASP ,C++ & C# ,Python ,PLSQL ,JAVA ,VB

راهکارهای ما

 • نرم افزارهای سفارش مشتری
 • هوش تجاری و سیستم های هوشمند
 • نرم افزارهای مبتی بر موبایل
 • اتوماسیون صنعتی

درباره عصررایانه


شرکت دانش بنیان رویای عصر رایانه فعال در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۲ با نگرشی نوین در ارایه خدمات در این حوزه تاسیس گردیده است و امیدوار است تا با اتکا به دانش جوانان ایران بتواند با ارایه راهکارهای جدید و مناسب دنیایی بهتر برای زندگی انسانها بسازد. شعار و هدف ما “ساختن دنیایی بهتر برای همه با خلق فناوری های جدید”  است.

 

. بیشتر ببینید